Ook bomen verdienen aandacht!


Gardencare werkt samen met een uiterst professionele boomverzorger uit de streek.

Professionele boomverzorging of vellen van bomen
Boomverzorging

Boomverzorging kan en mag zeker als een ruime term geïnterpreteerd worden. Een boom kan bijvoorbeeld worden gesnoeid. Een snoeibeurt kan gunstig zijn om diverse redenen. Een bepaalde vorm of stijl kan de reden van een snoeibeurt zijn, maar het kan gebeuren dat de takken van een boom te zwaar worden en dat de boom een gevaar vormt voor zijn omgeving. Dan kan men ook overgaan tot een snoeibeurt.

 

Daarnaast is boomverzorging ook het vellen van bomen. Een moeilijk bereikbare boom? Of een boom die niet mag omvallen? Geen probleem, wij beschikken over de nodige vakkennis en materialen om zulke klussen te klaren. 

 

Alle bomen kunnen veilig en zonder ongelukken verwijderd worden uit uw tuin door de gespecialiseerde klimmer.